Tillsammans studerar vi teori och praktik hur man underhåller en gammal timmerbyggnad med byggnadsminnet Finn Olars loftbod i Dala-Floda som utgångspunkt.

Syfte & mål
Att ge insikt om gamla byggnaders värde samt behov och kunskap om underhåll av sådana byggnader.
Målet med cirkeln är att deltagarna ska få kunskap om hur man ser vad som behöver göras och själv eller med
hjälp av sakkunniga kunna vidta åtgärder för sin timmerbyggnad.

Fackmannamedverkan & studiebesök
Studiematerial ingår i deltagaravgiften.

Vi bestämmer hur vi ska fortsätta att träffas vid första sammankomsten.
Frågor kontakta Karin Zetterqvist 070 6940079

Det kan eventuellt bli aktuellt att skjuta på starten pga coronaviruset.