Idylliska sommartoner med Cappella Dolce

Idylliska sommartoner med Cappella Dolce

Musik, teater

Idylliska sommartoner med Capella Dolce
Capella Dolce: Ann-Marie Josefsson violin, Agneta Sonnebo viola och Mats Björk cello.