Hantverk & konst

Nu drar vi igång ikonmålning med Ikonläraren Morgan Norman här i Borlänge.
Kursen startar en söndag i februari 2019 mellan kl 11-16.
Pris för dessa 7 ggr inkl, lunch och fika är 2300kr per deltagare.
Max 8 personer i kursen.
För mer information om material m,m kontakta ledaren på normanmogge@gmail.com