Informationsmöte om syn- och hörselnedsättningar vid utvecklingsstörning och åldrande

Informationsmöte om syn- och hörselnedsättningar vid utvecklingsstörning och åldrande

Humaniora

Informationen vänder sig både till anhöriga och personal inom omsorgerna i länet.

Välkommen till en kväll med information från synpedagog och hörselpedagog om vad som händer med syn- och hörselförändringar när man blir äldre och vilka konsekvenser det kan bli när man dessutom har en utvecklingsstörning
Pedagoger från landstingets verksamhet föreläser. De har lång erfarenhet av att arbeta med personer med utvecklingsstörning i kombination med syn och hörselnedsättningar.

De kommer att prata om:
• Hur vi blir uppmärksammade på att personen kan ha fått försämrad hörsel/syn
• Vad vi ska tänka på i bemötandet och miljön, när det är bekräftat att det finns en nedsättning.

Kostnad: 250 kr som betalas på plats. Medlemmar i FUB deltar gratis.
Avgiften kan faktureras – meddela i så fall faktureringsadress i samband med anmälan.


Fika: kaffe/te, bulle ingår

Anmälan kan du göra här hos oss eller via e-post: dalarna@sv.se samt till tel. 0243-820 80
Frågor besvaras av Kerstin Löfgren 070 – 776 02 05, kg.lofgren@gmail.com

Sista anmälningsdag: 8 november 2018

Välkommen
till en informationskväll i ett mycket aktuellt och angeläget ämne

FUB Dalarna