Media & kommunikation

Kom och skriv med oss
Om du har lust att läsa och skriva, så är detta cirkeln för dig. Oavsett om du älskar att läsa böcker eller att skriva dem är du välkommen att vara med vid uppstarten av vår Bok & Skrivarcirkel.

Tillsammans med dina kurskamrater skapar vi gemenskap och utrymme för lärande. Om du är amatör eller van skrivare spelar ingen roll. Allt skrivande är bortom rätt eller fel och vi inspirerar varandra i en positiv anda. Har du redan ett skrivprojekt och vill få inspiration för att komma vidare, går det bra. Önskar du bara träffas och diskutera böcker med andra i en lärande form går det också bra. Vi skapar lärandet tillsammans. Behöver vi göra två olika cirklar, en läsecirkel och en skrivarcirkel så gör vi det.

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder tillsammans med Disponentparken Grängesberg en möjlighet att vara med i årets olika studiecirklar.

Detta är en intresseanmälan och studiecirkeln startar vid minst fem anmälda deltagare. Datum bokas så snart tillräckligt många är anmälda.