Introduktionskurs för föreningskassörer

Introduktionskurs för föreningskassörer

Välkommen till en kväll där vi går igenom grunderna kring föreningsekonomi och kassörens roll.

Syfte:
Underlätta kassörens arbete och ge en övergripande bild av ekonomistyrning i en förening och kassörens roll.

Vad gör en kassör?

Kassörens verktyg - en kort genomgång
Dagboken (manuell - dataförd)
Verifikationsanordning
Kontoplan
Betalningsmedel
Teckningsrätt
Bokslutet - Resultat- och Balansräkningen
Sambandet mellan olika bokföringsår


Fördjupning - om det finns tid
Ekonomiska ramar - beslutas av årsmötet
Hur stort eget kapital behöver föreningen.
Vilka åtaganden har föreningen som måste kunna klaras av även om intäkterna uteblir.
Vilka intäkter kan föreningen räkna med. Hur stor del av dessa kan förbrukas.
Vilka verksamheter ska prioriteras.
Budget – beslutas av styrelsen (eller årsmötet)
Hur beräknas den planerade verksamhetens intäkter och kostnader.
Skall ställas upp så att det går att följa de olika verksamheterna.
Ekonomisk rapport – utfall jämfört med budget redovisas till budgetansvariga (styrelsen)
Viktigast att redovisa för ansvariga är:
- periodens utfall
- de största beräknade intäkterna – ser de ut att komma in?
- osäkra kostnader – ökar de?
- löpande kostnader – följer de budget?
- likviditeten (betalningsförmågan)

Vi kommer att kontakta anmälda deltagare innan kursen och fråga om vad de ser som viktigast att ta upp på introduktionskvällen!

Dessa inspirationskurser är kostnadsfria för ledare och deltagare i SVs
verksamhet samt för personer som är verksamma i
organisationer som samverkar med SV.

Övriga intresserade är välkomna i mån av plats och då tar vi ut en avgift på 300 kr per kurs.

Vi bjuder på enklare fika under kvällen
Meddela eventuellt behov av specialkost när du anmäler dig.