Djur, natur & miljö

Jägarskolan - Teoridelen Start i oktober 2020
cirka 15 träffar - vi använder boken Din väg till jägarexamen i samverkan med Jägarnas Riksförbund

För komplett jägarexamen tillkommer kostnader för den praktiska skyttedelen våren 2021. Upplägg och kostnad för skyttedelen samt anmälan kommer att tas upp under teorikursen.