Djur, natur & miljö

Jägarskolan - Teoridelen Start våren 2021
Den här kursen ger dig de teoretiska grundkunskaperna för att avlägga jägarexamen.
Kunskaper om viltet, jakten och vapnet ger dig de bästa förutsättningarna för att bli en
god och ansvarsfull jägare.

Vi använder boken Din väg till jägarexamen samverkan med Jägarnas Riksförbund.


Kostnader för prov och skjutning tillkommer.