Musik, teater

INFINITY
Duo Naranjo - Weurlander, piano och accordion.
En duo i världsklass med passion, sorgsenhet, virtuositet och impulsiv glädje. Tania Naranjo och Minna Weurlander är båda skickliga Tango Nuevomusiker med hela världen som arbetsfält. Räkna med rytmisk knockout!
Konsert med kaffepaus.
Biljettpris 200kr, medlemmar 150kr.