Musik, teater

Lördag 23 februari kl 16 Centrumkyrkan
Konserten tar ca 60 min - årsmöte efteråt
Unga Solister
Klara Kronstrand sång/piano - Albin Hedberg flöjt
Irina Levgran ackompanjatör
Klara Kronstrand och Albin Hedberg har varit flitiga deltagare i Avesta
Kulturskolas verksamhet. Klara har särskilt visat talanger i sång men har
även spelat bl.a. piano, trummor och varit med i olika rockgrupper. Albin
spelar flöjt och är medlem i Avesta Orkesterförening. Båda går nu på
Sjöviks Folkhögskolas musiklinje.
Inträde 100 kr, medlemmar 80 kr, ungdomar 50/40 kr