Keramik för barn från 10 år, prova på

Keramik för barn från 10 år, prova på

Konst, design

Här kan du prova på att göra saker i lera, och du betalar bara för materialet. Fika på köpet. Ledaren bränner sakerna som du sedan kan hämta på Studieförbundet vuxenskolan.