Hantverk & konst

Gamla hantverkstekniker - Knyppling
Det är något speciellt med att skapa med sina händer efter eget huvud. Det stimulerar kreativiteten och inger lugn. Ledning, kunskap och tips får du av våra kompetenta ledare. Vi arbetar för att föra vidare gamla traditioner och hålla dem levande. Människor har sysslat med hantverk i alla tider och det har varit avgörande för mänsklighetens utveckling.

I Rättvik är de knypplade spetsarna speciella genom att de är väldigt skira, glesa och tunna.
På rättviksmål har spetsarna till och med fått ett eget namn – knitningar.

Nu har du chansen att lära dig grundtekniken med ett grövre material.
Denna kurs är för dig som är helt nybörjare men även du som knypplar tidigare kan gå. Begränsat antal platser!

Krävs att du har en egen knyppeldyna. ( Saknar du dyna, så kan vi förmedla till en som har till försäljning)