Hantverk & konst

Studiebesök vid konsthallen BoMO
Välkommen till ett besök på konsthallen BoMO där vi får presentation och visning av utställningen Ung Svensk Form.
Datum: 11 februari
Tid: 10.00
Anmälan: www.sv.se/dalarna
ARRANGEMANGSNUMMER: 52118