Musik, teater

Körsång med SPF kören Carpe Diem
Välkommen att sjunga med oss! Vi har stort behov av manliga sångare.
Plats: Odd Fellow lokalen, Stationsgatan 27
Tid: torsdagar kl 10.30
Prel. start: 17 sep
Ledare: Rigmor Jareholm rigmor.jareholm@tele2.se
Ingen deltagaravgift.

ARRANGEMANGSNUMMER: 53771
Anmälan: www.sv.se/dalarna

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Borlänge.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Borlänge via deras hemsida eller direkt på följande länk:
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/daladistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-borlange/bli-medlem/