Historia & Konsthistoria

Lär känna din hembygd Tuna

Nu samlar vi en ny grupp för att lära känna vår bygd runt Tuna. Vi samtalar och läser om historiska platser i Dalarna. Tillsammans planerar vi för några utflykter eller studiebesök under terminen.

Onsdagar kl 13.00-15.15, 12 träffar
Startdatum meddelas senare.
Lokal: SPF-lokalen i Romme, Marschgatan 18

Samordnare: Åke Eriksson

ARRANGEMANGSNUMMER: 53850

Detta arrangemang är för medlemmar i SPF Seniorerna Tuna-Säter.
Vill du bli medlem? - Läs mer på: https://www.spfseniorerna.se/distrikt/daladistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-tuna-sater/