Historia & Konsthistoria

Start: våren 2020 kl 18.30-20.00
(fem träffar, varannan vecka)

Plats: Torsångs café, ovanvåningen
Ledare: Björn Ericson, 070-605 05 46
Pris: 150 kr inkl. boken "Kopparbergets modersocken- Torsångsbygden från istid till nutid".

Ledaren svarar gärna på frågor om cirkelns innehåll.