Samhälle

Gunnar Helgesson leder cirkeln som är förberedande för den kommande resan till Öland som SPFS resekommitée anordnar. Den är naturligtvis frivillig och man kan delta på resan även om man inte gått kursen. Kursen är även för dig som inte har möjlighet att delta på resan till Öland.

Vi kommer att besöka Linnes bröllopsstuga på Swedens gård den sista träffen. Samåkning med bil.

Vid stort intresse kan vi ordna ytterligare en grupp på förmiddagen kl 10-12.15.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.