Hantverk & konst

Nu har vi möjlighet att erbjuda platser på hösten kurs i dräktsömnad.
Sy en egen dräkt eller komplettera en redan befintlig. Du får stöd och hjälp av mycket kunnig och erfarenledare. Du kan sy kvinnodräkt, mansdräkt eller barndräkt på denna kurs.

Träffas måndagar ojämna veckor.


Historia
Leksandsdräkten är en folkdräkt och sockendräkt från Leksands socken, Dalarna.
Leksandsdräkten går i sina äldsta delar att spåra till 1600-talet, men har förändrats mycket sedan dess. Dräktskicket har en modernare påverkan dräkterna från Ovansiljan. I likhet med de flesta övriga dräkter i Siljanstrakten är den rik på plagg för varierande ändamål. Dräktskicket har styrts i ett komplicerat mönster av kyrkokalendern, för att för moderna brukare klargöra bruket utges dräktalmanackor, den första utgavs 1923 och en ny variant utkom 1978.