Hantverk & konst

Sy en egen dräkt eller komplettera en redan befintlig. Du får stöd och hjälp av mycket kunnig och erfarenledare.

Träffas måndagar ojämn vecka.