Djur, natur & miljö

För dig som är medlem i LRF! Vill du bli medlem? Följ då länken nedan.
https://www.lrf.se/om-lrf/bli-medlem/bli-medlem2/

En studiecirkel för ökad kunskap om skogsbrukets förutsättningar.

LRF & Studieförbundet Vuxenskolan (SV) genomför en studiecirkel "Skogsägandets ABC” nov 2021- mars 2022 där varje cirkelträff inleds med digitala föreläsningar av Ludvig&Co, Skogforsk, Skogsstyrelsen, Mellanskog, LRF Gävleborg, LRF:s Riksförbund, och LRF Skogsägarna.
Därefter får cirkeldeltagarna diskutera frågor och gemensamt lösa uppgifter under ledning av en cirkelledare innan mötet avslutas gemensamt med kvällens föreläsare för att stämma av kvällens uppgift - frågeställning och ge utrymme för frågor.

Tanken är att bearbetad information blir till kunskap och ger ett helhetsperspektiv på flera områden som berör ditt skogsägande:
Tex köp/försäljning av skogsfastighet, skötselstrategier, skogsvägar, viltskador, marknadssituation, skogsturism, egen träförädling, miljöhänsyn samt förändringar i skogspolitiken.


Är du inte medlem så kan du bli det genom att gå in på
https://www.lrf.se/om-lrf/bli-medlem/

Ingen avgift! Plats: Besparingsskogens lokaler Orsa
2021 träffas vi 15/11, 1/12 och 15/12
2022 träffas vi 12/1, 27/1, 16/2, 1/3, 10/3 + en avslutande exkursion till skogligt intressant besöksmål mer information kommer.
Så här behandlar vi dina personuppgifter:
https://www.lrf.se/om-lrf/om-gdpr/om-pul-ej-medlem/
https://www.lrf.se/om-lrf/om-gdpr/

Samverkan LRF Dalarna, LRF Gävleborg och Studieförbundet Vuxenskolan