Beteendevetenskap

LRF - Led ett digitalt årsmöte DALARNA

För dig som är förtroendevald inom en av LRFs lokalavdelningar i DALARNA och vill anordna ett digitalt eller årsmöte.

Ortsoberoende. Du deltar hemifrån via din dator/surfplatta.

Fysiska möten är viktiga, men ibland är det svårt att ses. Kanske sitter vi långt ifrån varandra geografiskt. Kanske har vi svårt att hitta tiden. Kanske behöver vi hålla social distansering på grund av en rådande pandemi.

Att mötas digitalt öppnar nya möjligheter till kommunikation, informationsinhämtning och gemenskap. Under denna introduktion pratar vi specifikt om vad du och din lokalavdelning behöver veta och vad som kan vara bra att tänka på när ni genomför ett digitalt lokalt årsmöte. Vi hjälper dig också att bli trygg i plattformen Microsoft Teams, vilket är den plattform ni erbjuds hålla årsmötet via. Det kan låta svårt, men vi börjar från början och lär oss tillsammans.
Start: Onsdagen den 27/1 kl 9:45-11:00
Kursen finns även på kvällstid , 25//1 kl 18:45- 20:00 ( se annat arr )

För att delta i introduktionen behöver du
- internetuppkoppling
- dator, surfplatta eller en smart telefon

För mer information & frågor kontakta oss:
Ewa Ros ewa.ros@sv.se 0250- 142 24
Erika Bränd erika.brand@lrf.se 010-184 42 54 (LRF Gävleborg)

Anmäl dig härpå webben, alt ring in din anmälan till oss på Studieförbundet Vuxenskolan på 0250-142 24
OBS! Meddela vilken lokalavdelning du tillhör i din anmälan och kom ihåg att lämna din epostadress.
Mer information om ditt deltagande och hur du ansluter till mötet skickas ut per epost någon dagar innan kursen.