Mat & dryck

Ni träffas digitalt på en bestämd tid och äter lunch tillsammans digitalt. Ni delar kanske recept eller diskuterar allmänt om livet, vardag och omvärld. Vi tror att det fina att äta med varandra gör gott. När vi har minst fyra intresserade kopplar vi ihop er med varandra. Ni kommer att få tydliga instruktioner hur ni kommer att kunna ses digitalt. Det kräver att man har en dator eller smartphone. Tillsammans med varandra bestämmer ni upplägget. Vi hjälper med teknik och digitalt rum.

Cirkeln kan starta när minst fyra är anmälda och bör starta senast i oktober.