Måla akryl, grund

Måla akryl, grund

Hantverk & konst

Vill du lära dig om grunderna i måleri och akrylmålning?
Vi startar från grunden med övningar i att blanda färger, få fram ljus och mörker samt olika skuggor.
Du kommer också att lära dig om komposition, perspektiv och skissteknik, material- och färglära.
På ett kreativt sätt stimulerar och utvecklar du din skaparkraft.

Både praktiska och teoretiska moment förekommer. Vi målar i egen takt, med ledaren som aktivt stöd och bollplank.
Som avslutning tittar vi på varandras bilder för lite enkel och positiv feedback.

Basmaterial som du behöver för de första träffarna ingår.