Hantverk & konst

På dennas cirkel får du en inblick i de olika teknikerna och grunderna i att måla.

Grunderna i måleri för att måla hållbart och miljövänligt. Hur, vad och varför!
Delar i cirkeln:
Vi gör egen pannå
Dekormåleriets tekniska grundbitar och övning i gamla målningstekniker.
Måla en möbel med äggoljetempera från grunden.
Rosmålning den tyska rosmålningen
Dalmåleriet och kurbitsmåleriet
Slutbehandlingar och olika metoder. Skugga och ljus och grundtonen.
Lackens vara eller inte vara.
Att lägga bladguld med poliment/ Applikationsmjölk. Guldfolie och slagmetall.
Färgernas och formens betydelse. Frivilligt för de som vill prova på.

Ledaren är utbildad inom måleri och har 28 års erfarenhet