Välkommen till
Endagskurs i Martinus kosmologi
lördagen den 7 mars 2020 på Fornby folkhögskola utanför Borlänge

Helande livshållning och helande tankar
Hur kan vi utveckla en livshållning och tankevärld som är helande? I en polariserad tid med konflikter och otrygghet, tenderar vi att mista kontakten med det väsentliga i livet, bland annat upplevelsen av ro och närvaro i relationer. Varje tanke har en effekt, den kan vara helande eller skapa splittring, konflikt och sjukdom. Vi kan medvetet välja att träna en vänlig hållning till livet, till varandra och till vår organisms myriader av medarbetare.

Kursavgift: 575 kr inkl. vegansk lunch och fika
Kurstid: kl 10.00 – 17.00
Kursledare: Solveig Langkilde och Sören Grind
Plats: Fornby folkhögskola i Borlänge
OBS! Sista anmälningsdag: 25/2 ( för Fornbys planering)
Önskar du övernattning: ring Fornby på telenr. 0243-239550
se deras hemsida www.fornby.se för mer information


Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan:
Tfn 0243-820 80, dalarna@sv.se eller www.sv.se/dalarna
Har du frågor om kursinnehållet kan du maila: soren@solsokehem.se