Med Luther på axeln, SPF Seniorerna Borlänge

Med Luther på axeln, SPF Seniorerna Borlänge

Humaniora

De flesta av oss har säkert hört uttrycket att ha ”Luther på axeln”, vilket
fått innebörden att ständigt ha dåligt samvete för sådant man tänkt, sagt
eller gjort.Tillsammans skapar vi oss en helt annan bild av Martin Luther.
Bland sina vänner ansågs han gladlynt och spirituell och hans måtto var
”Tro, ät och var glad!” Vi följer Luthers liv med studier, klosterliv, familjeliv
och som lärare vid universitetet i Wittenberg.


Verksamhet öppen för SPF pensionärers medlemmar.
Vill du bli medlem läs mer på http://www.spfseniorerna.se
e-post spf.borlange@gmail.com