Hälsa & välbefinnande

Genom vägledda meditationer och reflextion i gruppen kommer du att lära känna dig själv på ett djupare plan.
Du får bättre förståelse för dina tankar, känslor och reaktioner. Du får verktyg för att sänka stressen inom dig.


Vi startar kursen när vi fått 5 anmälda deltagare.