Djur, natur & miljö

Hej alla som deltar i Mersmak röjning-välkommen till den avslutande träffen lördag 27 november.
Vi träffas på parkeringen kl 8.30 utanför Mellanskogs kontor i Falun, Ryckepungssvägen 2 C.

Här delar vi in oss i grupper samt samåker till en närbelägen skog (Hobborn).

Fika och lunch medtages och ätes ute i skogen.

Efter skogsbesöket återsamlas vi gruppvis på Mellanskog för redovisning i grupperna-där vi går igenom era planeringsmallar samt visar bilder på er skog (på egen laptop, telefon eller papperskopior).

Därefter återsamlas vi för utlottning av röjsågen, vilken alla som varit med och fått sin skog röjd genom självverksamhet eller beställd tjänst deltar i utlottningen.

Dagen avrundas ca kl 15.