Hantverk & konst

Det blir fantastiska resultat med enkla medel. Vi använder oss av aluminiumtejp, färger mm för att få fram en metallisk yta på det material vi använder. Det kan vara ramar eller små lådor, vad som helst som vi vill göra vackrare.

Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.