Hälsa & välbefinnande

Avsikten och syftet med den här kursen är att erbjuda dig redskap med vars hjälp du kan börja lära dig själv att leva mer medvetet i nuet, då nuet är den enda del av livet som du kan påverka. Jag vill även öka din medvetenhet om vad som pågår i dig och i din omvärld. Genom medveten träning kan du, istället för att reagera utifrån ditt ”gamla” livsmönster i olika situationer, börja agera i nuet med en högre grad av valfrihet och flexibilitet än tidigare, då sanningen om ditt liv finns här och nu.Träningen i medveten närvaro och att leva här och nu handlar inte om att komma någonstans, utan helt enkelt om att bli medveten om var du är här och nu och tillåta dig att vara som du är här och nu. Genom träning i medveten närvaro här och nu, blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra egna reaktioner bättre, och vi kan därigenom börja göra mer kloka och aktiva val. Vilket innebär att vår valfrihet och flexibilitet ökar.

Vi lär oss att börja lyssna på oss själva och lär oss att agera utifrån vår egen inre sanning som finns i nuet, och inte som nu då vi hela tiden anpassar oss till omständigheterna och lever utifrån våra livsmönster. Träning i medveten närvaro här och nu medför också att vår stress minskar och att vår livskvalitet ökar.Mindfulness syftar till att du lär känna dig själv bättre:

· Acceptera och förstå dina tankar, dina känslor och din kropp

· Se dina mönster och öppna för nytt

· Sluta älta tankar och känslor från din historia och framtiden


Ledare: Åsa Bergman, utbildad och certifierad Mindfulnessinstruktör gm Kjell Haglund.