Övrigt

Årets viktigaste uppdrag: bli cirkelledare i metoden MITT VAL!

6-8 av 10 personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har inte ett mindre intresse av samhällsfrågor än andra. Många är beroende av olika insatser från samhället och deras åsikt är viktig och betydelsefull.

Tillgängligheten i vallokalen är en sak. Men mycket börjar redan innan det är dags att gå och rösta. Språktröskeln är hög för många, när politiker formar sina budskap på ett långt ifrån okomplicerat sätt. Tillgången till lättläst information om partierna är begränsad. Det gör att det redan innan valdagen finns hinder att ta sig förbi, när det gäller att ens kunna bilda sig en uppfattning om vad en vill rösta på.

Studiecirkeln Mitt val har som mål att öka viljan och kunskapen hos de som vill vara med att påverka genom att delta i allmänna val 2022. Målet är också att kunna känna sig trygg att säga vad man tycker samt kunna göra välgrundade val för den egna vardagen och det egna livet.

Denna studiecirkel är för personer med intellektuell funktionsvariation som vill lära dig rösta och varför det är viktigt att rösta i allmänna val.

ANMÄL DITT INTRESSE HÄR (DET ÄR INTE BINDANDE) SÅ KONTAKTER EN VERKSAMHETSUTVECKARE DIG FÖR ATT BERÄTTA MER OM ATT VARA CIRKELLEDARE I METODEN MITT VAL PÅ DIN PLATS I DALARNA.

Läs mer om metoden Mitt Val här: https://www.sv.se/om-sv/mitt-val/