Övrigt

Välkommen att vara med som deltagare i Mitt Val i Rättvik!

Denna studiecirkel är för dig med intellektuell funktionsvariation som vill lära dig rösta och varför du ska rösta i allmänna val.

6-8 av 10 personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har inte ett mindre intresse av samhällsfrågor än andra. Många är beroende av olika insatser från samhället och deras åsikt är viktig och betydelsefull.

Studiecirkeln Mitt val har som mål att öka viljan och kunskapen hos dig som vill vara med att påverka genom att delta i allmänna val 2022.

Målet är också att du ska känna dig trygg att säga vad du tycker samt kunna göra välgrundade val för den egna vardagen och det egna livet.

Studiecirkel har 7 träffar, 6 träffar innan valet och 1 träff efter valet. Datum, tid och plats för träffarna meddelas senare.

Våga rösta 2022 - anmäl ditt intresse att vara med i studiecirkeln Mitt val!
Denna intresseanmälan är inte bindande. Vi kontaktar dig med mer information.