Djur, natur & miljö

sågskörkort AB, Avesta

Kursens mål är:
- Känna till gällande arbetsmiljölagstiftning.
- Känna till riskerna och hur man förebygger dem.
- Kunna utföra en säker fällning.
- Kunna kvista och kapa på ett säkert sätt.
- Känna till hur man tar ned ett fastfällt träd.
- Kunna utföra daglig vård och tillsyn av
motorsågens kedja och svärd.
- Kunna ta Säker skogs motorsågskörkort AB

Du behöver: Egen godkänd motorsåg, fil, filmall, olja och bränsle samt godkänd skyddsutrustning (hjälm, hörselskydd, visir, sågskyddsbyxor, sågskyddsstövlar/kängor, förstaförband, arbetshandskar samt varselklädsel på överkroppen)

Du skall ha egen olycksfallsförsäkring, privat, genom arbetsgivare, fack eller motsvarande.

Avgifter tillkommer för körkort AB, instruktör, övningsdagar, uppkörning och körkorts tillverkning. Misslyckas man får man betala för varje ny uppkörning

Anmäl ditt intresse så meddelar vi tid och plats så snart vi har minst 8 deltagare
Kostnad deltagaravgift 1000 kr
materialavgift 300 kr

Avgifter för körkort AB, instruktör, övningsdagar, uppkörning och körkorts tillverkning. 2500 kr ink moms

TOTALT 3800 kr ink.moms