Musik, teater

Musik och läsecirkel , där boken i Evert Taubes fotspår kommer att användas. Cirkeln kommer att ledas av musikern Jan Johansson även kallad "Postjanne"