När jag inte längre är med

När jag inte längre är med

Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

Cirkel i ”När jag inte längre är med –tankar och funderingar inför framtiden” är en studiecirkel som vänder sig till dig som är
förälder till en vuxen son eller dotter med funktionsnedsättning. Studiecirkeln ger dig möjlighet att träffa föräldrar som lever i liknande situation som du själv och du får också chansen att
bearbeta dina egna tankar.

Tid: 26/2
Plats: Noretgården Leksand, ingång Hantverkargatan 23-25
5 träffar, olika teman varje gång. Ingen avgift.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmälan till:
Katarina 0247-803 09 eller Janne 0247-807 47
eller direkt här på webben.

Samtalsledare:
Janne Rydell Diakon
Katarina Leander Anhörigkonsulent

Ett samarbete mellan Leksands Kommun, Leksands Pastorat och Studieförbundet Vuxenskolan