Djur, natur & miljö

Vi börjar med vandringar igen from med 25 september 2021!
Målet med gruppen är att träffa nya människor och skapa ny vänskap och vi får en bättre hälsa, göra oss mer vitala, vi blir pigga och känner bättre livsglädje och vi får skogskunskap.

Bjud med Dig Dina vänner till gruppen, alla är välkomna. Våra turer passar för ungdomar, barnfamiljer, medelålders, äldre människor och pensionärer.

Vi kommer att ha det fint tillsammans. Medlemskap i gruppen är gratis och vi kommer inte att anordna något som kostar pengar. Var och en har ekonomiskt ansvar för sig själv .

Var och en tar med sig sitt eget fika och ev. något att sitta på.

Anmäl dig gärna så har vi möjlighet att ge dig mer information utifall vandring blir inställd.
Meddela även e-post eller tel.nr.

Studieförbundet Vuxenskolan i Falun
Adress: Åsgatan 59, 791 70 Falun Telefon: 023-222 46 E-post: falun@sv.se

Heja Falun
Facebook/Heja Falun Instagram/Heja Falun
Siamak Lotfiani (cirkelledare) Telefon: 070-0424325 Email: Siamak.Lotfiani@gmail.com

25 september kl 12:15 Jungfrubergsstigen 5 km . Vi ses vid trappan utanför badhuset på Lugnet.

2 oktober Kl 10:15 Runt Valpan 15 km. Vi ses vid Bojsen Beach.

9 oktober Kl 12.15 Lugnets hoppbacke 4 km1 Lugnetkyrkans parkering.

16 oktober Kl 12:15 Dagspår 8 km. Vi ses vid Stångtjärns parkeringen -Stångtjärns stugan.

23 oktober Kl 10:15 Dagspår Extraslinga Järnhatt 14 km Vi ses vid Stångtjärnsparkeringen.

30 oktober Kl 12:15Falu Gruva 2.5 km. Vi ses vid Gruvan parkering.

13 november Kl 12:15Jungfrubergsstigen – Garves bod 7 km . Vi ses vid trappan utanför badhuset på Lugnet .

20 november Kl 12.15 Markerade stigar i Rottneby skogen 3 km. Vi ses på parkering i Rottneby skogen.

27 november Kl 12:15 Slussen – Främby vid RUNN 4 km. Vi ses vid Tiskens bron i Slussen. /Slusscaféet.

4 december Kl 12:15 Stugstigen 4 km. Vi ses vid trappan utanför badhuset på Lugnet.

11 december Kl 12:15 markerade stigen i Sanders Gammelskog 2.5 km 2021 Följ vägen från Förlagssystem vid City Gross mot skjutbanan och sedan till parkering i naturreservatet.

18 december Kl 12:15markerade leder i Myrans natur och strövområde 3 km. Vi ses på Lugnetkyrkans parkering


Välkommen att vandra!