Projekt Samverkan i matkedjan anordnar en nätverksträff för grönsaksodlare i länet för att inspireras och diskutera utmaningar och möjligheter i företagandet.

10.00 Välkomna och fika.
Kort info från LRF och Länsstyrelsen.
Per Wålstedt berättar om gården och produktionen.

12.00 Lunch

13.00 Karin och Mats från Hornuddens trädgård i Strängnäs beskriver deras företagsutveckling från ekologisk tomatodling till prisbelönt ekocafé och Andelsträdgård. De berättar om försäljning till restauranger & butiker samt samverkan i Sörmlands Matkluster, Bondens egen marknad och Stolt Mat i Sörmland. https://hornudden.net/

Kostnad 300kr, faktureras i efterhand.
Uppge fullständiga uppgifter vid anmälan.

Anmälan senast 22 mars till stina.ernstsson@lrf.se eller 072-2384008.
eller direkt här på sidan.