Trädgård, hus och hem

Studiecirkel där du lär dig odla på friland, samt i tunnel och växthus.

En del av innehållet:
Förkultivering, jorden, näring och ohyra
Växthuset och tunneln - vad och hur planterar man där
Skörd och ogräs
Fika kan köpas på plats

Vi träffas 5 ggr under sommaren.
Plats: Knutsbo gård, Hemshyttevägen i Söderbärke

Pris: 500:-

Ledare är Lisbeth Backans, utbildad i trädgårdsodling, trädgårdsdesign och Eko-odling.