Hantverk & konst

För Dig som är nybörjare och alltid har velat prova på eller för Dig som redan har målat lite och vill lära Dig mer och utveckla ditt målande.
Material ingår ej i deltagaravgiften.
Information och kursfrågor kontakta ledaren Marianne Forngren 070-307 49 73
Hemsida: www.mariannesmaleri.se