Humaniora

Är du intresserad av att träffas i grupp, läsa, lyssna och diskutera poesi?
Poesi av de stora diktarna eller av andra diktare kanske något eget.


Start: september

Ingen deltagaravgift.