Välkommen till vår nya ungdomskör! Du ska vara mellan 10-15 år och gilla att sjunga pop och rock! Ni ska sjunga både på svenska och engelska, så det är bra om du kan en del engelska. Kören leds av Olivia Ähdel.


Start september/oktober
Startdatum och lokal meddelas senare.