Hantverk & konst

Tillsammans med ledare får du skapa ditt eget smycke eller göra dekorationer med ädelstenar.
Material ingår i deltagaravgiften.
Är man sedan intresserad av att fortsätta skapa -kan vi ordna en kreativ cirkel på några fler träffar!Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna Falun.
Medlemskap är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun, via https://www.spfseniorerna.se/falun eller tel: 023-690 45.