Psykisk hälsa - Förändrad livssituation och behov av nyorientering?

Psykisk hälsa - Förändrad livssituation och behov av nyorientering?

Hälsa & välbefinnande

– välkommen till en samtalsgrupp för ditt välbefinnande!
Denna gång för dig som är man och 65+.

Som äldre utsätts man oftare för livets gränssituationer – det kan handla om pensionering, förluster av nära anhöriga och vänner samt förluster av egna förmågor.  Det är svårt att vara förberedd på hur man ska förhålla sig till sin nya livssituation.

Vi välkomnar nu dig som är senior och man till vår samtalsgrupp som kan ge stöd och motivation i din nyorientering. På köpet får du även nya sociala kontakter som kan stärka hela din hälsa och ditt välbefinnande.

Tillsammans kan vi skapa möjligheter till livslångt lärande och inspirera dig som seniorer med självupplevd existentiell och psykisk ohälsa att göra nya val i livet.

Denna gång riktar vi oss till dig som är man och är 65+.
Vi planerar för grupper i Borlänge, Falun och Hedemora med 7 träffar per grupp under hösten.
Kostnad kommer att tillkomma.

Välkommen med din intresseanmälan!
Du får mer information när vi vet mer kring datum, tider och pris.