Hälsa & välbefinnande

Finn ditt rätta jag! Kvällstid.
Medicinsk Qi Gong är en del i den mer än 5.000 år gamla traditionella kinesiska medicinen (TKM)
Biyunmetodens grundkurs, Jichu Gong, är en egenvårdsmetod, där man genom att kombinera avslappning, naturlig andning, koncentration och enkla naturliga rörelser tillför livsenergi, Qi, till kropp och själ. Detta ökar människans förmåga till självläkning samt stärker kroppens vitala funktioner.
Börja träna du också!
Nedan följer några exempel på hälsoeffekter du kan uppnå:
- Bättre sömn
- Minskad stress
- Förbättrad cirkulation
- Stärkt immunförsvar
- Högre välbefinnande
- Stärkta muskler, leder, senor och nervbanor
- Minskad huvud- och magvärk
- Förbättrad koncentration och inlärning
Materialkostnad 150:- innefattar Pocketbok och CD.