Rättviksdräkten för nybörjare
Hur man klär sig och vilka dräktdelar som hör ihop.

Vi träffas 3 gånger i Hemslöjdsstugan i Rättvik
Anmälan senast 14/10

Ingen avgift.

I samverkan med Rättviks Hemslöjdsförening och Rättviks Hembygdsförening