Djur, natur & miljö

För dig som deltagit i Mersmak Röjning och behöver ett röjsågskörkort
Lär dig att hantera röjsågen säkert och effektivt.
Målet är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RARB enligt kraven inom Säker Skog.

Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten med grästrimmer, röjning av sly, skogsröjning och underväxtröjning.

Du får lära dig bra arbetsteknik som minskar din arbetsbelastning. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning. Du måste fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Därefter arbetar du tillsammans med en vuxen till dess att du fyllt 18 år.

Praktiskt och teoretiskt prov ingår
Utbildningen inkluderar ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RA RB. Om du inte klarar proven tillkommer en kostnad för att göra proven igen.

Upplägg
Vi ses vid 3-4 tillfällen
Tid och plats återkommer vi med.

Medtag behövlig skyddsutrustning:
- Skogshjälm med ögonskydd o hörselkåpor
- Varselkläder på överkroppen märkta: EN471
- Stövlar eller kängor med godkänt sågskydd o tåhätta.
- Arbetshandskar.
- Ett första förband.
- I övrigt klädsel för vistelse i verkstads och skogsmiljö.

Medtag röjsåg med sele o utrustning till första träffen.

Kursavgiften 2600 kr + moms + kurslitteratur 400 kr
Medlem i Mellanskog ger dig 10% på kursavgiften, uppge vid anmälan om du är medlem.

Ett samarbete mellan Mellanskog, Mersmak Röjning, LRF och Studieförbundet Vuxenskolan