Hälsa & välbefinnande

En cirkel för dig som vill och känner ett behov av att lära känna dig själv!
Minska stress oro och ångest. Vad händer om vi inte kan tala, känna och hysa tillit och därför inte kan dela med andra?

Utöva Compassion och självmedkänsla. Hur står det till med vår självmedkänsla?

Få ökad självkännedom som ger självkänsla och självförtroende. Når vi vår fulla potential?

Se över mentala mönster. Tankens kraft!

Känslornas betydelse och symptom. Genomgång av vårt känslosystem. Vikten av att förstå och försonas innan vi kan förlåta och fortsätta framåt.

Beteendemönster. Vilka vill vi vara?

Grunderna för goda relationer och vår relation till oss själva.
· Öka vår självinsikt och höja vårt medvetande.
· Minska vår känsla av isolering.
· Bekräfta vårt egenvärde och höja vår självkänsla och självförtroende.
· Identifiera olämpliga beteendemönster.
· Sätta upp positiva mål och gynna och ta positiva beslut.
· Få stöd och mod att öka vår självaktning och självuppskattning.
· Hysa medkänsla för andra och självmedkänsla för oss själva.
· Uppleva en ny tillit, tillhörighet och livsglädje.