Samtalscirkel för anhöriga till personer med demenshandikapp

Samtalscirkel för anhöriga till personer med demenshandikapp

Hälsa & välbefinnande

Samtalscirkel för anhöriga till personer med demenshandikapp.

Tema:
* Det friska och sjuka åldrandet i hjärnan
* Bemötande och kommunikation
* Råd och stöd

I samarbete med Vansbro Demensförening

För mer information ring 0281-71555