Samtalscirkel för anhöriga till personer med demenshandikapp

Samtalscirkel för anhöriga till personer med demenshandikapp

Tema:
Det friska och sjuka åldrandet i hjärnan
Bemötande och kommunikation
Råd och stöd
Expertmedverkan

Cirkeln är kostnadsfri för medlemmar i Demensföreningen övriga 150:-.
Bok finns att låna. Vill man köpa boken så kostar den 90:-.Anmälan senast 14 september.

I samarbete med Vansbro Demensförening