Samtalscirkel för Strokedrabbade och anhöriga. För medlemmar i SPF Seniorerna Falun

Samtalscirkel för Strokedrabbade och anhöriga. För medlemmar i SPF Seniorerna Falun

Ledaren Håkan Romlin håller i denna cirkel som lär dig att få verktyg att träna dig tillbaka efter en Stoke. Cirkeln är också till för dig som anhörig.


Detta är en del av vårt samarbete med SPF Seniorerna.
Medlemskap i SPF är därför obligatoriskt vid anmälan till denna cirkel.
Medlemskap kan tecknas hos SPF Seniorerna Falun 023-690 45.